post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Baby Bianca

Kunde:      Sweet Dreams Books

Teknikk:    Frihåndstegning, Adobe Illustrator


Karakterutvikling. Skisse i et større prosjekt rettet mot barn. Flere bilder kommer!
TILBAKEillustrasjon_grafisk.html