post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Bryllupsprofil.

Kunde:      Privatpersoner

Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Photoshop


Innbydelser, kirkeprogram, meny, bordkart, bordkort og takkekort til 120 personer. Se et utdrag fra profilen over.TILBAKEillustrasjon_grafisk.html