post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Brosjyre i Allers for Dyrevernalliansen.

Kunde:      Dyrevernalliansen

Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign


A5 vervebrosjyre for Dyrevernalliansen som vedlegg i Allers av Aller Media, 40 000 eks.

og 10 000 eks. brosjyrer hos Body Shop Norge.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html