post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Interaktiv verveannonse på web for Dyrevernalliansen

Kunde:      Dyrevernalliansen

Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Indesign


Interaktiv annonse med flere undersider, med link fra bl.a annonse på Facebook.

Annonsen finner du her: www.dyrevern.no/mikkel

Arbeidet er basert på eksisterende designmal utarbeidet av MforMarte
TILBAKEillustrasjon_grafisk.html