post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Fru Blom

Kunde:      Ventus Studentradio

Teknikk:  


Sjokk Design har utformet profil (Logo, annonse, poster, klistremerker og visittkort) til radioprogrammet «Fru Blom»

som er et kulturprogram som sendes i Bodø-distriktet.TILBAKEillustrasjon_grafisk.html