post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Kunde:         Vallhall Treningssenter

Web:            www.vtts.no

Mail:            post@vtts.no


Vallhall Trening og Terapisenter holder til i lokaler på Valle Hovin, og tilbyr i tillegg til trening også fysioterapi, manuellterapi, akupunktur, massasje og medisinsk treningsterapi. Sjokk Design har utformet Vallhall Trening og Terapisenter sin nye profil, og jobber fast frilans som grafisk formgiver for bedriften.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html