post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Hjort Invert. / Veggdekor

Kunde:      Privat

Teknikk:    Frihåndstegning, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Foto,


Bildet er designet til min egen private stue.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html