post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:        Fornying av profil og logo for HOVDE AS

Kunde:     O.Hovde AS

Teknikk:   Adobe Illustrator


O. Hovde AS er et selskap tilhørende i Trondheim som jobber med treproduksjon og invest.
TILBAKEillustrasjon_grafisk.html
FORRIGE LOGO / PROFIL