post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Konsert Åshild Mundal

Kunde:      Kirkens Hus.

Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.


Profileringsarbeid for kirkekonsert med Åshild Mundal, i regi Kirkens Hus.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html