post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html

post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:        Julekampanje og julekort

Kunde:      Maine Cybernetics

Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Indesign


Marine Cybernetics er et internasjonalt offshore-firma. Sjokk har utarbeidet både trykt og digitalt publisert julekampanje for Marine Cybernetics for 2013.