post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Melkesyrefabrikken / Profilarbeid

Kunde:      Vallhall Testsenter / www.melkesyrefabrikken.no/

Teknikk:    Adobe illustrator


Vallhall Testsenter er et nytt konsept drevet av Melkesyrefabrikken og Helsehuset Vallhall. Kunden trengte en ny profil som sto i tråd til

deres nåværende profil, samtidig skille seg ut som en klinisk avdeling under Helsehuset Vallhall. Sjokk har designet den nye profilen som innebærer bl.a logo, interiør, tsjorter, visitkort, plakater, skiling, nettannonser osv.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html