post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Tittel:         Vallhall 2012

Kunde:       Vallhall Trening og Terapisenter


Teknikk:    Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.


Sjokk Design har produsert roll-ups, oppdatert nettside-design, posters, designet skilt, veggdekorer ,timeplaner,

annonser og annet kampanje-materielle til sin faste kunde; treningskjeden Vallhall Trening & Terapisenter.

Utdrag fra kampanjen på illustrasjon over.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html