post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Prosjekt:           Illustrert og laget profil til et bryllup. Bryllupsinvitasjoner, bordkart, bordkort, og takkekort.


Kunde:             Privat bryllup

Teknikk:            Blyanttegning og Adobe photoshopTILBAKEillustrasjon_grafisk.html