post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Prosjekt:           Engasjement, dyrs rettigheter.


Teknikk:            Collage, Adobe illustrator, tegning, Adobe photoshop

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html