post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Prosjekt:           Utstilling på SNKR, Trondheim. Veggdekor bak disk, varighet 2 mnd.


Teknikk:            2x1 m veggdekor. Blyant , Adobe photoshop og Adobe illustrator.

TILBAKEillustrasjon_grafisk.html