post@sjokk-design.net | Org.nr: 994 678 817 

Prosjekt:     Kampanje og infobrosjyre.


Kunde:       Vallhall Trening og Terapisenter avd. terapisenter

Teknikk:      Foto, Adobe indesign, Adobe photoshop og Adobe illustrator.

Camera:     Canon 450D


TILBAKEillustrasjon_grafisk.html